BlogIceland(2).jpg

CANADA

4 cool things to do at Vancouver Island.

We have been to Vancouver Island twice now. Do we know the island upside down? Well … no! This island is larger than our own little belgian homecountry and so after approximately two weeks of exploring, we’re nowhere near discovering all of its secrets. Plenty of reasons to return one day. Who knows, maybe after reading these four amazing activities, you’ll want to pack your things and head over to Vancouver Island yourself.

1. On the right track

Twee keer zijn we al op Vancouver Island geweest. Of we het daar nu zo onderhand gezien hebben? Euh…nee! Het eiland is groter dan ons eigen Belgenlandje en heeft bijgevolg na zo’n twee weken van verkenning nog steeds een heel aantal goed bewaarde geheimen voor ons. Aan redenen om terug te keren geen gebrek. Wie weet voelen jullie het zelf ook kriebelen na het lezen van onze volgende vier geweldige ervaringen op Vancouver Island.

1. Op het juiste spoor

Rail01.jpg

If you’re afraid of heights, number one might not be for you, but if the idea of walking amongst the treetops seems appealing to you, then it’s a great suggestion.

How we came up with the idea of exploring an abandoned railway trestle? Our good friend instagram of course. Inspired by a few pictures of online storytellers, it seemed a nice adventure and a great photo opportunity to us.

Goldstream Provincial Park fitted perfectly into our road itinerary. From the campsite there’s a hike that leads straight up to the trestle. The hike isn’t all that memorable, but it’s convenient to have a loop that starts and ends at your tent.

Als je last hebt van hoogtevrees, dan is punt één misschien niets voor jou, maar als je al eens graag met je hoofd in de wolken loopt, dan is het een aanrader.

Hoe we er in godsnaam bij kwamen om een verlaten spoorwegbrug te verkennen? Onze goeie vriend instagram natuurlijk. Geïnspireerd door een aantal foto’s van online storytellers zagen wij er een tof avontuur en foto-opportuniteit in.

Goldstream Provincial Park paste perfect in onze planning. Vanop de camping van het park is er een hike die je er recht naartoe brengt. Voor de wandeling moet je het niet doen, maar het was wel handig om onze tent als begin- en eindpunt te hebben.

IMG_7796.JPG

And then you find yourself standing at the edge, carefully taking the first steps. Watch closely where you put your feet, because those gaps are quite large and how durable are those beams exactly? Let’s stay safely in the middle at first and then approach the edge step by step, only to take a peek down and realise: Yes, this is hiiiiiiiiigh!

En dan sta je daar aan de rand en zet je voorzichtig die eerste paar stappen. Kijk waar je je voeten zet, want die gaten zijn vrij groot en hoe stevig zijn die balken eigenlijk nog? Eerst effe veilig in het midden blijven en dan toch voetje voor voetje naar de rand schuifelen om eens naar beneden te piepen en te beseffen: Jep, dit is hoooooog!

Just chill, enjoy the surroundings, observe a few dare-devils, and try not to crash your drone like we did… (luckily it got stuck in a tree and didn’t fall down into the river where we wouldn’t have been able to recover it).

Chill een beetje, neem de omgeving in je op, observeer een paar waaghalzen en probeer je drone niet te laten crashen… (nog een geluk dat hij in een boom bleef hangen en niet in de rivier viel waar we hem nooit meer hadden teruggevonden).

Drone01.JPG

….and make a few nice photos to serve as a memory. It’s different, that’s what it is!

….en maak een paar leuke foto’s als herinnering. Het is weer eens iets anders!

2. Beachswings at sundown

You want to experience one of those idyllic swing experiences at the beach? You don’t need to go to some paradise island in the Caribbean for that. At Mystic Beach (sounds every bit as exotic, no?) you can enjoy similar swingadventures with sand between your toes, a sea breeze in your hair and the sun on your face.

2. Strandschommelen bij zonsondergang

Jij wil ook eens zo’n idyllische schommelervaring meemaken op het strand? Daar hoef je niet voor naar een Caraïbisch paradijseiland. Op Mystic Beach (klinkt al even exotisch, toch?) kan je net zo goed genieten van schommelavonturen met zand tussen je tenen, de zeewind in je haren en de zon op je snoet.

DSC_9933.jpg

You’ll even find two swings on this beach, and although it got slightly more crowded in the late afternoon, by the time sunset kicked in, we had the place to ourselves.

Can you think of a better way to end your day.

Er zijn zelfs twee schommels op dit strand en hoewel het in de late namiddag drukker werd, was er tegen zonsondergang bijna geen kat meer te bespeuren.

Ken jij een betere einde van je dag?

DSC_9862.jpg

3. Standing under a hidden waterfall

Thanks to instagram, we new there was this amazingly beautiful hidden waterfall on Sombrio Beach (another great beach along the Juan de Fuca Trail). We couldn’t help but notice that the people who posted pictures of it didn’t go into details about the exact location and quite a few people commented on those pictures that they’d been at the beach but hadn’t been able to find the waterfall.

That sounded like a challenge…one we gladly accepted. And JACKPOT, thanks to all the tips we found and a dose of common sense, we managed to finally locate it.

3. Onder een verborgen waterval staan

Dankzij instagram wisten we dat er op Sombrio Beach (nog zo’n mooi strand langs het Juan de Fuca trail) een waanzinnig mooie verborgen waterval te vinden was. Het viel alleen op dat diegenen die er een foto van hadden, vaag bleven over de locatie en dat heel wat mensen op die foto’s reageerden dat ze op het strand geweest waren, maar de waterval niet gevonden hadden.

Dat klonk als een echte uitdaging…eentje die wij maar al te graag aangingen. En BINGO, met alle opgezochte tips en een portie gezond verstand, wisten we ze uiteindelijk te vinden.

DSC_9948.jpg

This used to be a sacred spiritual place to the natives. It’s not hard to understand their worship. It’s an inspirational and stunningly beautiful location (except for the disrespectful rock carvings that is).

We were prepared to -literally- soak up the magic. Ok, I admit it, for a few minutes we stood there, hesitating and shivering in our bathings suits. Up until that moment, we had been the only visitors. Of course a few extra explorers showed up right at that exact moment. They glanced at us and once they understood what we were up to, they frowned, but encouraged us nonetheless.

Alright, now or never….and before we knew it, we both had a massive headache from the ice cold water as well as a gigantic smile on our face because we simply did it.

Voor de inheemse bevolking was dit vroeger een spirituele heilige plek. Die verering is niet moeilijk te begrijpen. Het is er machtig mooi (op de onrespectvolle inkervingen in de rotsen na dan toch).

Wij waren bereid ons -letterlijk- volledig in die magie onder te dompelen. Toegegeven, we hebben daar wel even twijfelachtig staan klappertanden in ons zwemgerief. Tot op dat moment, hadden we het rijk voor onszelf. Uiteraard kwamen er net dan een paar extra toeschouwers. Die keken ons bedenkelijk aan toen ze begrepen wat we van plan waren, maar ze wensten ons toch veel plezier…of was het nu moed?

Ok, nu of nooit… en voor we het wisten hadden we zowel barstende hoofdpijn van het ijskoude water als een gigantische glimlach op ons gezicht omdat we het toch maar lekker gedaan hadden.

4. Orca spotting

Orcas are one of my favorite animals. The Free Willy movies might have something to do with it. Anyway, I will never forget the first time I saw them in the wild (also in Canada). Oh, how I longed to see them again, roaming the deep blue waters of the ocean.

We were told to head over to a place called Telegraph Cove, as it’s stated to be one of the best locations to spot orcas. That is if you’re not visiting in june (which was of course the case) because in that month, sightings are significantly lower and there’s a big chance you won’t get to see them.

4. Orca’s spotten

Orca’s zijn één van mijn lievelingsdieren. De Free Willy films kunnen daar iets mee te maken hebben. Hoe dan ook, ik zal nooit de eerste keer vergeten dat ik ze in het wild zag. (Ook in Canada). Oh, wat was ik erop gebrand ze opnieuw te zien zwemmen in de oceaan.

We kregen de goeie raad om af te zakken naar Telegraph Cove waarvan beweerd wordt dat het één van de beste locaties is om orca’s te spotten. Tenminste als je niet in juni gaat (wat bij ons uiteraard het geval was), want dat is de maand waarin er vaak geen orca’s gespot worden.

DSC_0335.jpg

I remember my reaction very well: ‘Impossible, we will at least see one orca on the day we’ll be out on the water!’

In the end it was with little hope I stepped on that Stubbs Island Whale Watching boat. Chances were small. Only whales and seals were spotted up until that day.

Ik herinner me mijn reactie nog goed: ‘Onmogelijk, wij zullen sowieso een orca zien, al is het er maar één!’

Het was met een bang hartje dat ik op de boot van Stubbs Island Whale Watching tour stapte. De kans was klein. Er waren tot die dag alleen walvissen en zeehonden gespot.

DSC_0599.jpg

But on holiday, luck often seems to be on our side. Halfway our excursion a radio message came in. They had just spotted the first orca. Was this a stunt from the organisation?

Maar op vakantie staat het geluk vaak aan onze kant. Halverwege de tocht kwam er een radiobericht binnen. De eerste orca was zonet gespot. Een stunt van de organisatie?

P6090549.jpg

I don’t think so. The joy and the astonishment of the marine biologist on board was so pure. We just happened to be the (extremely early) lucky birds who got to admire them that season.

Nee, de vreugde, maar vooral de verbazing van de marine biologe aan boord loog er niet om. Wij waren dat jaar gewoon de (extreem vroege) gelukzakken die ze dat seizoen te zien kregen.

P6090597.jpg
P6090615.jpg

PIN IT: