Francetemplate.jpg

FRANCE

5 tips when visiting the cliffs of Étretat.

Ons goei voornemen voor dit jaar? Er vaker op uit trekken voor korte tripjes. Hoe je dat het beste aanpakt? Een bestemming kiezen, een valies pakken en vertrekken!

Our new years resolution for this year? Take on more short trips. How? Simply by picking a destination, packing a suitcase and venturing out on our little adventure.

_5100045.jpg

Op zo’n 4,5u rijden (van Antwerpen), ligt de Normandische kust met haar ruige krijtrotsen en het bekende plekje Étretat. Een verlengd weekend in mei was (dachten wij) de perfecte moment om die plek eens te gaan verkennen. Dachten we, inderdaad, want da’s al meteen de eerste tip die we willen meegeven:

1: Vermijd feestdagen en weekends

We hadden er niet bij nagedacht, maar ook in Frankrijk hebben ze diezelfde feestdagen en hoewel we geen leeg strand hadden verwacht bij zo’n toeristische plek, hadden we niet gerekend op de hinder van feestelijke kermisactiviteiten met een bijhorend autovrij centrum. Extra bezoekers in combinatie met minder parkeerplaatsen…dat kan toch maar tot 1 ding leiden...frustratie (en wildparkeren, dat ook).

It’s approximately a 4h30 drive (from Antwerp) to the Normandy coast with its rugged coastline and the famous place of Étretat. A long weekend in May seemed like the perfect time to explore. Seemed like, indeed, because this immediately brings us to our first tip:


1: Avoid holidays and weekends

We hadn’t given it any thought, but in France they have those same public holidays and although we never expected an empty beach at such a known tourist spot, we definitely weren’t expecting a fair and all the obstacles it brought along, like a car free centre. More visitors than usual but less parking spots can only lead to one thing…frustration (and improvised parking, that too).

_5100144.jpg

Als je maar twee dagen hebt, draait het allemaal om efficiëntie en het optimaal benutten van je tijd. Urenlang naar parking zoeken en een halve dodentocht naar en van het strand, horen daar niet bij. Als je geen halve dag wil liggen vloeken, bezoek je deze mooie plek dus best niet op feestdagen en zelfs weekends zouden we durven afraden. Tenzij je natuurlijk op wandelafstand van het strand of de kliffen logeert.

If you only have two days, it’s all about efficiency and using your time wisely. Driving around for hours, while looking for a parking spot and then walking half a marathon to get to the beach and back aren’t really good examples of that. So if you don’t wish to curse for half a day, public holidays and even weekends aren’t the best time to visit. Unless of course you’re staying within walking distance from the beach or the cliffs.

_5100151.jpg

2: Links en dan omhoog

De adembenemende kustlijn hier werd gecreëerd door de eeuwenlange inwerking van de zee en de wind op de zachte krijtsteen. Nabij Étretat hebben die tot drie heel opmerkelijke formaties geleid: de stevige boog Manneporte, L’aiguille die tot op een hoogte van 70m puntig uit de zee rijst en de Pont d’Aval waarin vele mensen een drinkende olifant herkennen.

2: To your left and up

For centuries the wind and the sea have carved into the soft chalk-cliffs and as a result, created this breathtaking coastline. Close to Étretat you’ll find three very remarkable formations: the robust arch named Manneporte, the 70m high L’aiguille pointing sharply towards the sky and the Pont d’Aval that is often referred to as the drinking elephant.

Vanop een aantal stranden kan je die formaties gedeeltelijk bekijken, maar als je ze alledrie volledig wil zien schitteren in hun uitgestrekte omgeving, ga dan links aan het strand van Étretat en klim tot de top van het klif. Stel dat je niet veel tijd hebt en je moet 1 plek kiezen om een paar foto’s te nemen, dan raden we aan om dat linkerklif op te wandelen en het pad bovenaan een paar honderd meter te volgen. Begeef je voorzichtig naar de rand en geniet van het uitzicht!

Standing at a few of the beaches you can see parts of these formations, but the best way to admire all three of them entirely in their beautiful extended surroundings is from the top of the cliff at the left side of the beach of Étretat. If you don’t have much time and you have to choose one spot to take a few pictures, we would really recommend you to climb this left cliff and follow the hiking path for a few hundred meters. Approach the edges carefully and enjoy!

3: Ga voor de zonsondergang

Het beste licht is zacht licht en dat krijg je bij zonsopgang of zonsondergang. We hebben de zon hier letterlijk in de zee zien zakken en dat betekent dat ze net voor ze onder gaat de kliffen volledig oplicht met haar laatste gloed en zo de perfecte belichting vormt voor foto’s. Door de vele toeristen vreesden we dat er heel wat volk in de weg zou lopen tijdens het fotograferen. Gelukkig moesten die blijkbaar allemaal dringend ergens zijn, want tegen de tijd dat het licht op z’n best was, stonden we nog maar met een handjevol mensen bovenop de kliffen.

3: Go for the sunset

Soft light is the best light and it occurs at sunrise or sunset. We literally witnessed a sundowner into the see, which means that right before she’s gone, the sun illuminates the entire coastline. At that moment she provides the perfect light for pictures. Because there were so many tourists, we feared that it would be hard to avoid people in our shots. Luckily they all seemed to have somewhere important to be that night because by the time the light was at its best, we were only a handful of people up there on the cliffs.

4: Houd rekening met de getijden

De kliffen zijn alom bekend, maar ook de stranden hier hebben wat te bieden. De Normandische kust speelde een belangrijke rol in de Tweede Wereldoorlog en op sommige plaatsen zoals het strand van Étretat, vind je daar nog betonnen overblijfselen van. Verder veranderden ze er een natuurlijke grot in een tunnel die het strand van Étretat verbindt met het aanpalende strand.

Zowel de bunkerrestanten als de tunnel zijn alleen toegankelijk bij eb. Houd dus goed de getijden in het oog als je niet voor onaangename verrassingen wil komen te staan tijdens een strandwandeling.

Bij hoogtij kan het een leuk idee zijn een kajak te huren en onder de bogen door te varen.

4: Be aware of the tides

The cliffs are famous, but the beaches also have a few things to offer. They are after all the D-Day Landing beaches from World War II and at some places like the beach of Étretat, you can still find some concrete remains from that period. Out of a natural cave they also made a tunnel through the cliff, connecting the beach of Étretat with the one next to it.

Both the remains of the bunker as well as the tunnel are only accessible at low tide. So unless you want to find yourself in some awkward situations, it’ best to consult the tides before you go hiking down the coastline.

At high tide it might be a fun idea to rent a kayak and row underneath the arrows.

5: Verken de omgeving

Wil je je tijd daar overwegend doorbrengen aan het strand? Overweeg dan ook eens een bezoekje aan het strand van Yport dat op zo’n 10km van Étretat ligt. De blauw-witte strandhuisjes zorgen voor extra charme op dit keienstrand. Wandel je naar links, dan kan je bij eb ook hier via de rotsen doorsteken naar het volgende strand. Wel al kruipend deze keer.

5: Explore the surroundings

Should you want to spend most of your time there on a beach, then consider driving about 10kms up north to Yport. This beach is extra charming thanks to its little wooden beach houses painted in white and blue. If you walk to your left at low tide, you’ll also find a hole here through which you can access the next beach. This time it will include some crawling though.

Heb je zin in iets meer cultuur, bezoek dan zeker Honfleur. Deze kleine havenstad herbergt een schat aan oude gevels, smalle geplaveide straatjes en historisch erfgoed.

If you fancy a little bit of culture, be sure to visit Honfleur. This little harbour city is a real gem when it comes to ancient facades, narrow cobbled streets and historical heritance.

Rondom de Vieux-Bassin kan je na een stadswandeling gezellig iets drinken in 1 van de vele horeca zaken die ondergebracht zijn in de fotogenieke gevels. Wij waren daar op een feestdag…weet je nog? Het was er over de koppen lopen en de terrasjes zaten bomvol, maar we begrijpen wel waarom het daar zo gesmaakt wordt.

Stroll around and when you’re up for a break, have a drink at one of the many bars located at the photogenic houses around the Vieux-Bassin. We definitely understand why people like to come here, but we were there on a public holiday, remember? The place was flooded with people. I don’t think any of those bars had a chair left around noon.

Op de route naar en van Honfleur namen we trouwens de Pont de Normandie. Deze tolbrug is meer dan 2km lang en een attractie op zich. Aan de noordkant is er opzij parking voorzien om ze te kunnen fotograferen (Wat wij niet gedaan hebben). Voorzie momenteel zo’n 6€ om met de wagen de monding van de Seine hier nabij Le Havre te kunnen oversteken.

On our way to and from Honfleur, we took the Pont de Normandie. This toll bridge is more than 2kms long and a popular attraction in itself. They’ve actually provided a parking area on the north side so you can stop and take pictures (which we didn’t do). We payed around 6€ for a car to cross the Seine here at the Le Havre area.I only made a movie while driving up the bridge. This screenshot is not of good quality but it gives you an idea ;)

I only made a movie while driving up the bridge. This screenshot is not of good quality but it gives you an idea ;)

Liked it? Be sure to PIN it!