BlogIceland(3).jpg

ICELAND

Do's and don'ts when chasing the Northern lights

De meesten onder jullie kennen vast wel het 'bucket list' principe (Zo'n lijst die uiteindelijk nooit korter wordt omdat er zoveel te ontdekken valt in de wereld dat je meer items toevoegt dan dat je kan doorstrepen.).

Staat het Noorderlicht al op jouw bucket list?

 • Ja? Geweldig! Zorg dat het in je top 5 staat en vergeet alle mogelijke excuses waarom het nog niet voor nu zou zijn.

 • Nee? Van welke planeet ben jij? Zet het op jouw bucket list ASAP!

I think most of you are familiar with the 'bucket list' concept. (Yes, this list of things that keeps on growing, because no matter how many topics you get to cross off, there's always more to discover in this world).

Are the Northern lights on your bucket list?

 • Yes? Great! Now put it in your top 5 and stop making excuses on why this won't be possible yet.

 • No? Are you from another planet? Put it on your bucket list ASAP!

Light1.jpg

Het Noorderlicht, officieel de Aurora Borealis genaamd, is een natuurlijk fenomeen dat ontstaat doordat elektrisch geladen deeltjes en de zonnewind in contact komen met onze atmosfeer. Ik ga me hier niet wagen aan de wetenschappelijke details, maar je kan het vergelijken met een cocktail. Als alle juiste ingrediënten aanwezig zijn en samengebracht worden, krijg je een fantastisch resultaat.

The Northern Lights, officially known as Aurora Borealis, are a natural phenomenon, caused by the collision of magnetospheric charged particles and solar winds. I won't get into the scientific details here, but I guess you could compare it to a cocktail. If the right ingredients are put together, you get an amazing result.

Light2.jpg

Het Noorderlicht kan verschillende kleuren aannemen van fel groen tot rood, roze en paars. Het danst voor je ogen voorbij terwijl het verschillende vormen aanneemt.  Het ene moment kronkelt en dwarrelt het langs de hemel terwijl het fel oplicht en het volgende moment dooft het uit. Echt magisch is het wanneer het vanuit de hemel naar beneden lijkt te vallen in een soort golvende gordijnen. Het is één van die dingen die je moet zien om de impact te voelen.

The Northern lights will go from bright green, to red, pink and purple. You'll see them passing by in different shapes, winding and twirling from lines to curls, glowing strong one moment and dissapearing the next. The real magic however happens when they seem to fall down from the sky like curtains. This is truly a jaw-dropping, magical experience! One of those things you have to experience to feel the true impact it has on you.

Light4.jpg

Jammer genoeg kan niemand ooit garanderen dat je het Noorderlicht effectief zal zien. Daarom enkele handige tips om je kans te vergroten en hoe ze op de foto te krijgen:

 1. Check de Aurora activity voorspelling.
  Als je in Ijsland bent, check dan regelmatig de vedur.is website!
  Om de lichtshow te kunnen waarnemen, moet de Aurora activiteit intens genoeg zijn. Dit wordt gemeten via de Kp index die tussen de 0 (heel weinig of geen activiteit) en de 9 (gigantisch hoge activiteit) ligt. Toen wij er waren werd er 5 gemeten en zoals je op de foto's kan zien, leverde dat een prachtige show op.

 2. Omarm de duisternis.
  Licht maakt het onmogelijk om de Aurora waar te nemen dus:
  - Wacht tot het donker is
  - Zoek een plek zonder lichtpollutie (of nog: verlaat de stad!)
  Wij gingen naar een klein plaatsje aan het strand niet al te ver van Reykjavík genaamd: Grótta.

 3. Zoek naar een heldere hemel.
  Het Noorderlicht ontstaat ver boven de wolken dus als de hemel volledig bedekt is met een dik pak wolken wordt de kans kleiner dat je iets zal zien.

 4. Heb geduld.
  Geef het niet meteen op als het bewolkt is. De eerste keer dat wij het Noorderlicht zagen (in Noorwegen), was er ook geen sprake van een heldere hemel. Omdat het onze laatste nacht daar was, wouden we niet opgeven en besloten we te wachten. Rond middernacht zorgde de wind voor een aantal openingen in het wolkendek en konden we genieten van onze eerste Aurora ervaring. Het was het wachten waard!

 5. Wees positief, maar realistisch.
  Als je de 4 eerste punten al hebt kunnen aankruisen dan is de kans groot dat je het Noorderlicht gaat zien. Probeer niet te teleurgesteld te zijn mocht dit toch niet het geval zijn. Een natuurlijk fenomeen heb je nu eenmaal niet in de hand. In Vik was er sprake van een niveau 3 met een heldere hemel. Om 23u stonden wij dus met camera op het strand. Na een paar uur hadden we zelfs nog geen lichte groene gloed gezien en beseften we hoeveel geluk we die eerste nacht hadden gehad.

 6. Laag boven laag boven laag.
  Je enthousiasme bij het zien van het Noorderlicht houdt je de eerste vijf minuten wel warm, maar na een paar uur stilstaan krijg je het sowieso ijskoud. Ondanks onze handschoenen, sjaal en onze warmste kledij stonden we daar nog als 2 gekken op en neer te springen om niet te bevriezen.

 7. Draai een keer in het rond.
  Als de activiteit hoog genoeg is, zal je omringd worden door de Aurora. Kijk dus niet alleen voor je, maar check alle windrichtingen. Wij wisten op een gegeven moment niet waar eerst kijken omdat er overal zo'n mooie lichtshows waren en we maar tegen elkaar bleven roepen: 'Wow, kijk daar en daar en daaaaaar!'.

 8. Gebruik het juiste materiaal.
  Ok, het is donker wanneer je het Noorderlicht wil trekken, maar dit betekent niet dat je als een gek de flash moet beginnen gebruiken. Stel je statief op en laat de lange sluitertijd z'n werk doen.

 9. Geniet ervan!

Unfortunately there's never a guarantee you'll see the Northern Ligths, but we did want to give you some useful tips on how to chase them or capture them on camera:

 1. Check the Aurora activity forecast.
  When in Iceland, make sure to regularly check the vedur.is website!
  In order to see the actual light show, the Aurora activity needs to be intense enough. This is measured by the Kp index, a scale of numbers between 0 (very few or none activity) and 9 (Major Aurora activity). We were lucky to hit a 5 and (as you can see on the pictures) get a great show!

 2. Embrace the darkness.
  Lights make it impossible to witness the Aurora so :
  - Wait until nightfall
  - Find a spot where there's no light pollution (in other words: leave town!)
  We went to the coastline near Grótta, a little place not far from Reykjavík.

 3. Make sure the sky is clear.
  The Northern Lights appear way above the clouds, so you won't see anything if the sky is covered by a fluffy white blanket.

 4. Be patient.
  Should you be dealing with a cloudy sky, then don't give up immediately! The first time we saw the Northern Lights (in Norway), the sky wasn't clear either. However, we were so determined to see them (as it was our last night out there), that we persisted on waiting. Around midnight, the wind created some clear spots, granting us our very first glimps of the Aurora. So worth the waiting!!!

 5. Be Positive but realistic.
  If the above topics are in your advantage, chances are you'll get to experience the Aurora. However, don't be too disappointed if you don't! You can't force the Northern Lights to pop up into the sky. At Vik we had an activity 3 and a clear sky, so by the time it was 23h, we were at the beach, cameras ready, prepared for at least some action. In the end, we didn't get to see anything, not even a green glow...it made us realize how lucky we had been that first night).

 6. Get layered.
  Being excited about possibly seeing the Northern Lights might keep you warm for a while, but a few hours underneath a clear sky can be freezing cold! We were wearing gloves, a hat, a scarf and our warmest clothes and we still had to do an entire fitness program of jumping jacks to stay warm enough.

 7. Turn around.
  If the activity is high enough, there will be lightshows all around you, so make sure to look in every possible direction! There was this moment, where we didn't know where to look first and we kept on pointing out different directions to eachother, saying: 'Wow, look over there and there and theeeeere!'.

 8. Take the right gear with you and know how to use it.
  Yes, it's dark when you're out there watching the Northern Lights. No, this doesn't mean you need a flash to take pictures! Place your tripod and let a long exposure do the work!

 9. Enjoy it!

Light5.jpg

Liked it? Be sure to PIN it!