BlogIceland(3).jpg

ICELAND

Visiting an ice cave!

Tijdens het plannen van onze reis naar Ijsland, ontdekten we dat je er ijsgrotten kan bezoeken. 'Dat moeten we doen!', zeiden we na wat insta opzoekingswerk van #icecave.

We twijfelden geen seconde om met Local Guide te gaan (de foto's op hun website zijn waanzinnig mooi), maar we konden maar niet kiezen tussen de verschillende formules. Het is zo moeilijk in te schatten wanneer je waar voor je geld krijgt. Uiteindelijk kwamen we met onze voetjes op de grond en kozen we de gewone excursie (die was al duur genoeg).

Zo'n 2 dagen op voorhand ontvingen we een mail van Local Guide waarin stond dat het abnormaal zonnig was geweest de voorbije periode en dat daardoor veel ijs gesmolten was. (Ja, wij hadden inderdaad heerlijk weer in Ijsland). Er was hierdoor een groot risico dat de grot zou instorten en dus gaven ze ons de keuze: een volledige terugbetaling of kosteloos een upgrade naar het avonturenpakket... Wij waren blij als een klein kind en bevestigden meteen onze aanwezigheid.

While we were planning our trip to Iceland, we found out it was possible to visit ice caves.  'We are so doing this,' we said after a few instagram scrolls through #icecave.

We immediately agreed on booking with Local Guide (their website has dazzling pictures), but it took us days to decide which tour to sign up for. It's so hard to know exactly what you'll get for your money. In the end, reason got the upper hand and we booked the normal tour (which was expensive enough).

About 2 days in advance, we received an e-mail from Local Guide
telling us the ice had been melting, due to the abnormal amount of sun the past days. (Ow yeah, we had wonderful weather in Iceland). The risk of the cave collapsing on our heads was too high, so they gave us a choice: an entire refund or an upgrade to the adventurous tour, without extra payment...
We were thrilled! 'Count us in,' we replied instantly.

Caveshot1.jpg

Toen we bij het kantoor van Local Guide aankwamen (het vertrekpunt), dachten we dat de groep uit zo'n 12 mensen bestond. Uiteindelijk bleken er zes 'professionele' fotografen aanwezig te zijn die de verkeerde formule geboekt hadden (heel professioneel ja). Zij annuleerden hun deelname en dus bleven we nog over met zes enthousiaste reizigers. Hoe minder mensen er in de weg staan voor onze foto, hoe beter! Het werd er alleen maar beter en beter op voor ons.

We arrived at the Local Guide headquarters (the departure point) thinking we would form a group of about 12 people. Lucky for us, half of our group were 'professional' photographers who had booked the wrong tour (very professional indeed) and canceled upon arrival. We were now but 6 still eager to go... Perfect! The less people walking in our frame, the better. This was really turning out great for us!

cave2.jpg

Twintig minuten later stapten we in een busje op monsterwielen en nog dertig minuten later arriveerden we hiermee op locatie.

Twenty minutes later we got into a van on monster tyres and another thirty minutes later, this super jeep dropped us off on location.

cave3.jpg

Onze gids Snorry (de correcte spelling is me een raadsel) vertelde ons dat ze een aantal jaar terug ijsgrotten bezochten op de plek waar nu onze jeep stond. Of hij zich zorgen maakte over de opwarming van de aarde? In geen geval. Volgens hem beschreven de eerste Ijslandse Vikings hun land als een paradijs vol bomen en graslanden. De ijstijd bracht hier verandering in. Hij gelooft dat de smeltende gletsjers opnieuw ruimte maken voor bomen.

Our guide Snorry (no idea of the correct spelling) told us they used to visit ice caves right there where we were now parked. This was only a few years ago.  Did he worry about global warming? Not at all. According to him, the first Icelandic Vikings had described the country as a paradise full of forests and grasslands. The ice age made it all disappear. His theory is that the glaciers are melting so that trees can grow again.

cave4.jpg
cave5.jpg

We stonden op het punt aan onze tocht te beginnen toen er een tweede groep arriveerde. Hun gids begon spontaan in het ijslands tegen Bernd te praten. Toen hij door had dat we er geen woord van verstonden, verontschuldigde hij zich en legde snel uit dat Bernd er zo professioneel uitzag dat hij veronderstelde dat hij een gids was. (Voeg maar toe aan die mogelijke carrièrelijst)!

We were about to head off when a second group arrived. Their guide came over and started talking to Bernd in Icelandic. When he realised we didn't understand a word of what he was saying he quickly apologized, saying Bernd looked so professional, it made him think he was one of the tour guides. (add it to your list of possible career changes!)

cave6.jpg

Hoewel het leek alsof we op rotsen liepen, was de hele weg tot aan de grot gletsjer. We moesten over een kleine brug wandelen, een ladder afdalen en toen...waren we er... Nu ga ik hier niet beweren de grootste waaghals te zijn, maar ik weet wel dat dat niet voldoende is om voor avontuurlijk door te gaan! (Lichtelijk teleurstellend Local Guid)!

Walking up to the cave, it seemed as if we were walking on rocks, but the actual underground was all glacier. We crossed a little bridge, a small ladder and... then we arrived to the cave... Now I might not be THE biggest daredevil, but I'm pretty sure this is not enough to be called adventurous! (A bit disappointed there Local Guide!)

cave7.jpg

De ingang van de grot was bedekt met een dikke laag zand en steen. Zoals je rechts op de foto hierboven kan zien, lijkt het meer op rotsen dan op ijs (ik had het alvast niet door...)
In de grot zelf was er geen twijfel mogelijk. Hier creëerde de reflectie van het zonlicht de magische blauwe ijswanden.

The entrance of the cave was covered under a thick layer of sand and dirt. As you can see on the right side of the above picture, it looked more like rocks than ice. (honoustly, it had me fooled...) Inside the cave there was no room for confusion. Here the reflection of the sunlight created the beloved mystical blue walls of ice.

PB210808.jpg
Cave9.jpg

De grot had nog een speciale verrassing voor ons. Smeltwater was de voorbije dagen langzaam naar binnen gedruppeld. De lage temperatuur in de grot veranderden de druppels opnieuw in ijs en de formatie begon stilaan op een gigantisch kerstboom te lijken. Zelfs de gidsen waren verbaasd over de snelle transformatie ervan.

The cave had a special surprise for us. Melted water from the top had slowly been dripping down for a few days. The low temperatures inside the cave, made the drops freeze again and they were slowly creating what looked like a massive christmas tree. Even our guides were amazed by this overnight creation of the cave.

Cave10.jpg
Cave11.jpg

De grot was niet zo groot, maar we bleven maar interessante details ontdekken. Toen onze tijd erop zat, leek het alsof we nog maar 5 minuten binnen waren...het bezoek was te kort...veel te kort!

The cave wasn't that big but we kept discovering new beautiful details. When they told us it was time to go, we felt as if we had only gotten 5 minutes inside...not enough, not by far!

Cave12.jpg
Cave13.jpg

We waren nog zo graag gebleven...maar de volgende groep was al gearriveerd. Eens we uit de grond wandelden, werden we geconfronteerd met het massatoerisme dat erop afkomt. Minstends 15 man stond al te wachten op hun beurt om de grot in te mogen. We hadden echt geluk gehad met onze kleine groep!

We so wanted to stay a little longer, but the next group had already entered. Once outside, we found ourselves confronted with the mass tourism of the ice caves. At least 15 more people were waiting for their turn to go in. We had been extremely lucky with our small group!

Cave14.jpg
Cave15.jpg

Op weg naar de bus begon Snorry in het ijs te hakken. Hij legde ons uit dat je daar soms allerlei kleuren in kan zien. Ik was de laatste die het bekeek en was zo blij met onderstaande foto!

On our way back to the car, Snorry started chucking into a piece of glacier, explaining us you sometimes get to see all sorts of colours in there. I was the last one to look and was delighted when I managed to snap the following picture!

Cave16.jpg

Uiteraard ontnam bernd me snel de illusie door te beweren dat dit niets anders was dan de reflectie van mijn helm... Ik moet toegeven dat het wel heel oranje was...(maar toch...:D)

Of course then Bernd had to burst my bubble stating this was nothing more than the reflection of my helmet....
I guess it was suspiciously orange... (but then again... :D)

Cave17.jpg

Snorry vermaakte ons de hele rit terug. Hij bracht ons de locale legendes bij en informeerde ons over een aantal feiten en cijfers van Ijsland. Hij houdt duidelijk veel van z'n land. Hij is een geweldige gids!

Zouden we opnieuw een ijsgrot bezoeken?
Het antwoord is zeker ja! De excursie was niet volledig wat we ervan verwacht hadden (nooit blijkbaar bij toeristische attracties), maar de grot was zo adembenemend mooi dat we er zeker nog anderen willen ontdekken (zeker nu we beseffen hoe uniek elke grot wel niet is).

Snorry entertained us the entire ride back to the Local Guide headquarters. He filled us in on local legends and came up with some facts and figures about Iceland. You could feel his passion for his country. We loved having him as a guide!

Would we visit an ice cave again?
The answer is definitely yes! The tour might not have been exactly what we expected (it never seems to be with the touristic 'attractions') but the cave was so spectacular, that we would love to visit others one day (especially knowing they are all so different from each other).

Cave18.jpg

Liked it? Be sure to PIN it!